Lorentzon Mannheimer Insikter Strategi Medierådgivning Medieplanering Medieköp ROI

MEDIEPLANERING


Vi hjälper er att få kampanjen i luften

Vi sköter all förhandling med medierna oavsett om det handlar om traditionalla kanaler, digitalt eller sökordsannonsering. Vi ser till att ni får konkurrenskraftiga priser och att det är enkelt för er.

All administration i form av medieplaner, materialspecar, bokningar, kontakter med media och uppföljning av köpt medieutrymme sköter vi så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Via vår erfarenhet och vårt nätverk ser vi till att er kampanj blir effektiv