Lorentzon Mannheimer Insikter Strategi Medierådgivning Medieplanering Medieköp ROI

ROI


Den hårda delen. Utan att utvärdera blir vi aldrig effektiva.

Vi inkluderar uppföljning av resultat och effektivitet per krona i allt vi gör. Annars lär vi oss inte vad som fungerar för just era konsumenter i er bransch.

Vi är heltäckande inom detta område som omfattar förtester, reklamutvärderingar, varumärkesmätningar, trackingar, socialt 'buzz', conversion på er site eller besöksstudier på plats.

Har ni frågor kring effektivitet har ni kommit till rätt ställe